Balsavimo dėl gyvybės apsaugos rezultatų apžvalga 2012–2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo kadencijoje

Pristatome praėjusios Seimo kadencijos balsavimo rezultatų apžvalgą, skirtą žmogaus gyvybės apsaugos temai. Vertinimui pasirinkome svarbiausius balsavimus, kurie atskleidžia tai, kaip dabartiniai Seimo nariai, kurie kandidatuoja į Seimą 2016 m. rinkimuose, realiai dalyvavo gyvybės apsaugai reikšmingų sprendimų priėmime. Kiekvienas Seimo narys apžvalgoje įvertintas skalėje nuo minus10 (maksimaliai gyvybei priešiškas) iki plius 10 balų (maksimaliai gyvybei palankus), o pagal gautus įvertinimus sudaryti tokie reitingai:

 1. Seimo nariai PAGAL RINKIMŲ APYGARDAS. Kiekvienoje rinkimų apygardoje kandidatuojantys dabartiniai Seimo nariai yra sureitinguoti nuo toje apygardoje gyvybei palankiausio kandidato iki nepalankiausio.
 2. Seimo nariai PAGAL PARTIJAS. Partijų rinkimų sąrašuose kandidatuojantys dabartiniai Seimo nariai sureitinguoti nuo gyvybei palankiausio to sąrašo kandidato iki nepalankiausio.
 3. PARTIJŲ REITINGAS. Partijos sureitinguotos pagal jų sąrašuose esančių Seimo narių balų vidurkį – nuo gyvybei palankiausios partijos iki nepalankiausios.

Specialiu simboliu pažymėjome 8 Seimo narius, kurie deklaruoja pagarbą gyvybei, bet išėjo iš Seimo posėdžių salės, kai vyko svarbiausias 2012–2016 m. Seimo sesijos balsavimas gyvybės apsaugos prasme, nors prieš valandą vykusiuose jie balsavimuose dalyvavo (TS-LKD nariai Agnė Bilotaitė, Irena Degutienė, Sergejus Jovaiša, Algis Strelčiūnas, Stasys Šedbaras, Arvydas Vidžiūnas; LLRA narės Vanda Krančionok, Irina Rozova). Jų išėjimas nulėmė blogą balsavimo baigtį – 5 balsų persvara buvo priimtas Pagalbinio apvaisinimo įstatymas su Prezidentės pataisomis, kuris leido “perteklinių” žmogaus embrionų kūrimą ir jų sunaikinimą. Šiuo sprendimu nepriklausomoje Lietuvoje pirmą kartą įstatymo lygmeniu buvo leista nutraukti prasidėjusią žmogaus gyvybę.

Žemiau pateikiame apžvalgos metodo ir pasirinktų balsavimų aprašymą.

METODAS:

 1. Keturi balsavimai sukoduoti pagal tai, ar politikas balsavo palankiai gyvybės apsaugai (1 balas), žalingai gyvybės apsaugai (–1 balas ) ar nebalsavo (0 balų).
 1. Kiekvieno balsavimo skaitiniai įverčiai pasverti pagal balsavimo svarbą priimant galutinį Pagalbinio apvaisinimo įstatymą 2016 m. rugsėjo 14 d. (balsavimų svoriai: įstatymo pateikimas – 0.2; svarstymo stadija – 0.4; priėmimas, kai dar galimas LR Prezidento veto – 0.8; galutinis balsavimas, kai negalimas LR Prezidento veto – 1).
 1. Suskaičiuotas suminis kiekvieno politiko balas. Aktyviausiai įvarių Seimo posėdžių metu žmogaus gyvybę gynusių Seimo narių (Dangutės Mikutienės, Dainiaus Kreivio, Povilo Urbšio, Rimanto Jono Dagio, Vilijos Aleknaitės Abramikienės) balai pasverti papildomu 1,25 koeficientu.
 1. Suskaičiuotas kiekvieno politiko suminio balo nuošimtis nuo maksimalaus galimo balo, kokį gautų visuomet gyvybės apsaugą palaikantis politikas. Šis įvertis yra politiko individualaus reitingo balas.
 1. Suskaičiuoti 2016 m. rinkimuose dalyvaujančių partijų narių reitingų vidurkiai. Šie vidurkiai yra partijų reitingo balai. Prie partijos reitingo balo yra nurodytas tos partijos sąraše besibalotiruojančių Seimo narių, iš kurių individualių balų sudarytas partijos reitingas, skaičius.  Kuo daugiau Seimo narių įverčių sudaro partijos įvertį, tuo patikimesnis partijos reitingo balas. 
 1. Individualių politikų ir partijų reitingų balai išreikšti skalėje nuo minus 10 (nuoseklus priešiškumas gyvybės apsaugai) iki plius 10 (nuoseklus gyvybės apsaugos palaikymas).
 1. Piktograma su durimis, pro kurias išeina žmogus, yra pažymėti politikai, kurių laikysena balsavime dėl gyvybei nepalankaus Pagalbinio apvaisinimo įstatymo primėmimo reikšmingai skyrėsi nuo jų pažiūrų, deklaruotų interneto portale www.manobalsas.lt ir/ar partijos programoje.
 1. 8. Reitingo balas neskaičiuotas kandidatui J. Požėlai, dėl ligos fiziškai negalėjusiam dalyvauti svarbiausiame balsavime dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo priėmimo.

BALSAVIMAI:

Vertinimui pasirinkti Seimo sprendimai nėra lygiaverčiai, todėl skirtingiems balsavimams buvo suteikti skirtingi skaitiniai įverčiai (svoris). Balsavimas įstatymo pateikimo metu nėra lemiantis ir reiškia tik įstatymo svarstymo Seime pradžią. Po pateikimo seka svarstymas Seimo komitetuose ir dar du balsavimai (įstatymo svarstymo ir priėmimo stadijoje). Atitinkamai, svarstymo stadija buvo įvertinta aukštesniu įverčiu, o priėmimo stadija, priklausomai nuo veto galimumo/negalimumo, vertinta aukščiausiais įverčiais.

2016-09-14 Pagalbinio apvaisinimo įstatymo su Prezidentės pataisomis priėmimo metu vykęs balsavimas:

http://www.lrs.lt/sip/portal. show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_ bals&p_bals_id=-24176

(balsavimo svoris 1)

Šiuo balsavimu Seimas priėmė Pagalbinio apvaisinimo įstatymą su gyvybei nepalankiomis LR Prezidentės pataisomis ir Prezidentės veto jau nebegalimas. LR Prezidentės pataisos numatė perteklinių žmogaus embrionų kūrimą, jų šaldymą, sunaikinimą bei valstybės paramą  eksperimentams su embrionu. Taip pat pataisos sukūrė įstatymo spragas, kurios lems nekontroliuojamą žmogaus embrionų bei lytinių ląstelių eksportą iš Lietuvos bei eksperimentus su Lietuvoje sukurtas embrionais užsienio klinikose.

2016-06-28 Pagalbinio apvaisinimo įstatymo priėmimo metu vykęs balsavimas dėl 10 str. 1 d., numatančios embriono apsaugą:

 http://www.lrs.lt/sip/portal. show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_ bals&p_bals_id=-23752&p_var=1

(balsavimo svoris 0,8)

Pataisomis, dėl kurių balsavo Seimas, buvo siekiama įtvirtinti nuostatą, kad embrionų turi būti sukuriama tiek, kiek vienu metu jų bus perkelta į moters organizmą. Sukurtų embrionų skaičius negali viršyti 3. Šios nuostatos įtvirtinimas būtų leidęs išvengti manipuliavimo žmogaus gyvybe: perteklinių embrionų kūrimo, jų šaldymo ir sunaikinimo. Kaip pažangi ir efektyvi alternatyva perteklinių embrionų kūrimui, būtų pasirinktas etiniu požiūriu priimtinas kiaušialąsčių šaldymas. Šio balsvimo metu Seimo priimtas įstatymas buvo LR Prezidentės vetuotas.

2015-06-30 Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo svarstymo metu vykęs balsavimas dėl 3 str.

http://www.lrs.lt/sip/portal. show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_ bals&p_bals_id=-20972

(balsavimo svoris 0,4)

Pataisomis, dėl kurių vyko balsavimas, buvo siekiama uždrausti embriono/vaisiaus gyvybei pavojingus medicinos mokslo eksperimentus ir embriono/vaisiaus kamieninių ląstelių importą/eksportą. Vėliau šios pataisos buvo integruotos į įstatymo tekstą ir priėmimo stadijoje neliko alternatyvaus balsavimo galimybės – buvo balsuojama dėl viso įstatymo ir jam beveik vieningai pritarta. Kadangi įstatymo priėmimo metu Seimo nariams nereikėjo rinktis tarp gyvybei palankios ir nepalankios alternatyvų, vertinimui pasirinkome būtent svarstymo stadiją.

2013-05-28 Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projekto (Nr. XIIP-337) pateikimo metu vykęs balsavimas dėl pritarimo po pateikimo:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-16050

(balsavimo svoris 0,2)

Įstatymu siekiama apriboti aborto atlikimo galimybes Lietuvoje bei užtikrinti pagalbą krizėje atsidūrusioms besilaukiančioms moterims. Pateikimo stadija pasirinkta todėl, kad kiti balsavimai dėl šio įstatymo projekto dar nevyko.

 

About the author