UŽ LIETUVĄ

BE KORUPCIJOS

2008 metais buvau išrinkta į Seimą. Tada man buvo 26-eri.

Tris kadencijas Seime aktyviai dirbau antikorupcijos srityje – mano iniciatyva buvo priimtas Pranešėjų apsaugos įstatymas, įstatymu įtvirtinta valstybės tarnautojų asmeninė atsakomybė už valstybei padarytą žalą, sugriežtintos bausmės už korupcinius nusikaltimus, apribotos galimybės vykdyti neskaidrius viešuosius pirkimus, dėl kurių valstybė kasmet praranda milijonus eurų.

Korupcijos mažinimas ir skaidrumo didinimas išlieka vienu svarbiausių mano uždavinių siekiant darnios valstybės pažangos. Esu tikra, kad nei vienas valstybės sektorius negali veikti efektyviai, jeigu nėra užtikrinamas institucijų veiklos skaidrumas. Nors Pasaulinio korupcijos suvokimo indekso skalėje Lietuva pakilo 3 pozicijomis aukščiau ir dabar užima 35 vietą pasaulyje, korupcijos paplitimas tebėra didelis. Tai rodo, kad valdžios institucijų veiksmai siekiant mažinti korupciją visose valstybės srityse yra nepakankamai ryžtingi.

Suprasdama, kad dideliems pokyčiams reikia daugiau laiko ir nenutrūkstamo nuoseklaus darbo, tikiuosi rinkėjų palaikymo ir šiuose Seimo rinkimuose.

Tarp svarbiausių darbų, kuriuos esu numačiusi – senaties už korupcinius nusikaltimus panaikinimas, sveikatos priežiūros sistemos skaidrinimas visiškai apribojant galimybes gydymo įstaigoms imti papildomas priemokas, kyšius; teismų sistemos skaidrinimas paskiriant už korupcijos kontrolę atsakingus padalinius, pareigūnus, griežtinant tyrimų vykdymo kontrolę; viešųjų pirkimų centralizavimas didinant jų efektyvumą, kontrolę ir mažinant biurokratinę naštą; valstybės įstaigų viešųjų duomenų atvėrimas visuomenei, kurio mūsų šalyje dar nėra.

Kartu su bendražygiais esu pasirengusi tęsti kovą už skaidrią Lietuvą!

#SkaidrumasTežydi

Mano tikslai:

Skaidrūs sprendimai

Teisingesnė Lietuva

Atsakinga valdžia

Mano vertybės:

Pagarba žmogui

Principingumas

Sąžiningumas

darbas-seime1Nors Pasaulinio korupcijos suvokimo indekso skalėje Lietuva pakilo 3 pozicijomis aukščiau ir dabar užima 35 vietą pasaulyje, korupcijos paplitimas tebėra didelis. Tai rodo, kad valdžios institucijų veiksmai siekiant mažinti korupciją visose valstybės srityse yra nepakankamai ryžtingi.

Šią kadenciją pati ir kartu su kolegomis Seimo nariais pateikiau Seimui svarstyti 41 įstatymų projektą, iš kurių išskirčiau šiuos:

2016 m. gruodžio 1 d. pateikiau Valstybės tarnybos įstatymo pataisas, kuriomis įtvirtinama asmeninė atsakomybė valstybės tarnautojams, savo veiksmais padariusiems žalos valstybei.

Šios pataisos įteisino prievolę reikalauti valstybės tarnautoją atlyginti žalą, kai ši padaryta tyčiniais veiksmais. Įsigaliojus pakeitimams, valstybės tarnautojas turi atlyginti visą tiesioginę materialinę žalą, kurią padarė savo neteisėtais veiksmais.

2017 m. vasario 27 d. pateikiau Pranešėjų apsaugos įstatymo projektą, kurio labai reikėjo Lietuvai ir kurio priėmimo su bendraminčiais siekėme apie dešimtmetį.

Įstatymas įsigaliojo 2019 metų sausio 1 d. Jis užtikrina pranešėjų saugumą ir konfidencialumą, o taip pat skatina žmones drąsiau pranešti apie įstatymų pažeidimus jų darbovietėje. Daugiau apie pranešėjų apsaugą: https://www.prokuraturos.lt/lt/praneseju-apsauga/5954.

2020 m. birželio 9 d. įregistravau LR Baudžiamojo kodekso 95 str. pakeitimo projektą, kuriuo būtų panaikintas senaties terminas už kyšininkavimą ir prekybą poveikiu. Šios iniciatyvos ėmiausi reaguodama į pastaruoju metu šalį sukrėtusius korupcijos skandalus, kai paaiškėjo, kad aukšti valstybės pareigūnai, kurių atžvilgiu pradėti tyrimai dėl kyšininkavimo, prekybos poveikiu, gali išvengti atsakomybės dėl senaties. Įsigaliojus pataisoms baudžiamojo proceso vilkinimas nebetektų prasmės, nes korupciniai nusikaltimai būtų išaiškinti net praėjus daugeliui metų.

Mano iniciatyva Antikorupcijos komisija ėmėsi iš esmės nagrinėti e. sveikatos projekto įgyvendinimo problemas, neskaidrią neįgalumo ir darbingumo nustatymo sistemą, greitosios medicinos pagalbos stočių pirkimus, daug klausimų dėl skaidrumo sukėlusį konkursą į Klaipėdos uosto vadovo postą.

#Covid_19

Reaguodama į problemas, susijusias su Covid-19 pandemijos valdymu, gyventojų bei medikų sveikatos ir saugumo užtikrinimu,

  • kovo 23 d. kreipiausi į Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą A. Verygą ragindama suteikti pagalbą Klaipėdos miesto savivaldybei, kuri rūpinosi šimtų Lietuvos piliečių, grįžtančių iš užsienio per Klaipėdos uostą, saugiu grįžimu ir karantinavimu.
  • kovo 26 d. kreipiausi į Operacijų vadovą dėl viešųjų pirkimų, pandemijos metu vykdomų supaprastinta tvarka, skaidrumo ir paraginau viešinti visus tokius pirkimus. Netrukus Viešųjų pirkimų tarnyba pradėjo viešai skelbti šią informaciją.
  • balandžio 1 d. kartu su Seimo nare Rasa Petrauskiene kreipėmės į Operacijų vadovą ragindamos nedelsiant pradėti visuotinį medikų testavimą dėl Covid-19.

gegužės 12 d. su R. Petrauskiene kreipėmės į Sveikatos apsaugos ministeriją ragindamos užtikrinti, kad šalies sveikatos priežiūros įstaigos laiku ir tinkamai atnaujintų paslaugų teikimą gyventojams.

Daugiau informacijos apie mano parlamentinę veiklą: www.lrs.lt
Susisiekime!
Agne.Bilotaite@lrs.lt; tel. 8-5 239 6629; www.facebook.com/agne.bilotaite