WWWWWWW

Balsavimo dėl gyvybės apsaugos rezultatų apžvalga 2012–2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo kadencijoje Pristatome praėjusios Seimo kadencijos balsavimo rezultatų apžvalgą, skirtą žmogaus gyvybės apsaugos temai. Vertinimui pasirinkome svarbiausius balsavimus, kurie atskleidžia tai, kaip dabartiniai Seimo nariai, kurie kandidatuoja į Seimą 2016 m. rinkimuose, realiai dalyvavo gyvybės apsaugai reikšmingų sprendimų priėmime. Kiekvienas Seimo narys apžvalgoje įvertintas skalėje…